Kto je a čo robí virtuálna asistentka?

Virtuálna asistentka je nezávislý dodávateľ, ktorý poskytuje administratívne služby klientom pri pôsobení mimo kancelárie klienta. Virtuálna asistentka zvyčajne pracuje z domu, ale má vzdialený prístup k potrebným dokumentom firmy pre ktorú pracuje, ako sú napríklad zdieľané kalendáre.

 

Ľudia pracujúci ako virtuálne asistentky alebo asistenti majú často niekoľkoročnú prax ako administratívny asistent alebo office manažér. Príležitosť stať sa virtuálnym asistentom alebo asistentkou sa otvára pre tých, ktorí sú zruční v oblasti spravovania sociálnych médií, správy obsahu, písania textov alebo blogov, grafického dizajnu a internetového marketingu. Skúsenosti z posledných rokov ukazujú, že práca na diaľku sa stala akceptovanou pre zamestnávateľov a atraktívnou pre zamestnancov či freelancerov. Dopyt po kvalifikovaných virtuálnych asistentoch a asistentkách v budúcnosti porastie.   

      Virtuálna asistentka (virtuálny asistent) je samostatne zárobkovo činná osoba ktorá sa špecializuje na poskytovanie administratívnych služieb klientom na diaľku, prevažne z domu. Typické úlohy, ktoré môže virtuálny asistent vykonávať, zahŕňajú plánovanie stretnutí, telefonovanie, organizovanie ciest a správu e-mailových účtov. Viacerí virtuálni asistenti sa špecializujú na práce spojené s grafickým  dizajnom, písanie blogov, účtovníctvo,  spravovanie sociálnych médií a marketingové služby.

     Pre firmu je jednou z výhod spolupráce s  virtuálnym asistentom flexibilita, ktorá umožňuje uzatvárať zmluvy len na tie služby, ktoré potrebujú.

 Ako funguje virtuálna asistentka ?

     Virtuálni asistenti sa stali prominentnejšími, pretože malé a začínajúce podniky sa spoliehajú na virtuálne kancelárie, aby udržali nízke náklady, a podniky všetkých veľkostí zvyšujú používanie internetu na každodenné operácie. Virtuálny asistent je nezávislý dodávateľ, a firma, ktorá s ním spolupracuje, mu neposkytuje rovnaké výhody ani neplatí dane a odvody, aké by platila za zamestnanca zamestnaného na plný úväzok.

Keďže virtuálny asistent pracuje mimo pracoviska, nepotrebuje pracovný stôl alebo iný pracovný priestor v kancelárii spoločnosti. Virtuálny asistent si sám zabezpečuje svoje vlastné počítačové vybavenie, bežne používané softvérové ​​programy a pripojenie na internet..

Spoločnosť FlexJobs realizovala štúdiu, v ktorej zistila, že z viac ako 50 kariérnych kategórií, je práve virtuálna asistencia jednou z 10 najrýchlejšie rastúcich kategórií práce a kariéry na diaľku.

 

 Povinnosti virtuálnej asistentky.

     Konkrétne povinnosti virtuálnej asistentky sa líšia podľa potrieb klienta a zmluvných podmienok. Niektoré virtuálne asistentky sa starajú o administratívne a účtovnícke úlohy, zatiaľ čo iné môžu pravidelne uverejňovať aktualizácie na sociálnych sieťach alebo písať články na blog. Skúsená virtuálna asistentka zvládne plánovanie služobných ciest, plánovanie stretnutí, zadávanie údajov a online ukladanie súborov.

Kvalifikácia virtuálnej asistentky.

Aj keď na to, aby ste sa stali virtuálnou asistentkou, neexistujú žiadne náročné požiadavky na vzdelanie. Mnohí klienti hľadajú  virtuálne asistentky, ktoré majú vyššie vzdelanie alebo absolvovali špecializované školenia a získali certifikát, tzv. kurz virtuálnych asistentiek. Na Slovensku poskytuje komplexný kurz pre virtuálne asistentky Pinkasistent.

Virtuálna asistentka by mala byť technicky zdatná, mala by mať široké spektrum počítačových zručností a vysokú úroveň znalosti bežne používaného softvéru a obchodných programov. Virtuálna asistentka, ktorá sa špecializuje na vedenie účtovníctva, ovláda základné účtovné úkony, ako sú odsúhlasovanie účtov a vedenie podvojného účtovníctva.

Výhody virtuálnej asistentky.

Pre klienta je jednou z hlavných výhod spolupráce s virtuálnou asistentkou flexibilita uzatvárať zmluvy len na služby, ktoré potrebuje. V závislosti od podmienok zmluvy môžu byť niektoré virtuálne asistentky platené podľa úlohy, a nie podľa hodiny. Zamestnanci v kancelárií, ktorí sú zamestnaní na pracovnú zmluvu, dostávajú fixný plat podľa ich pracovnej zmluvy, bez ohľadu na to, aký objem práce v daný deň vykonali.

     Majiteľom malých firiem môže spolupráca s virtuálnou asistentkou pomôcť uvoľniť vzácny čas, aby sa mohli sústrediť na rast firmy, získavanie nových klientov a rozvoj podnikania, alebo pomôcť získať viac voľného času. Je jednoduchšie a nákladovo efektívnejšie zadať úlohy, ktoré sú únavné a časovo náročné, niekomu, kto je v nich zručný.

 Ako si najať virtuálnu asistentku?

     S rastúcim počtom virtuálnych asistentiek doma i vo svete, vznikli online sprostredkovatelia  medzi potenciálnymi zamestnávateľmi a dodávateľmi. Niektorí sprostredkovatelia služieb virtuálnej asistencie majú obrovské pracovné skupiny zložené zo skúsených nezávislých jednotlivcov po celom svete, ktorí disponujú širokou škálou skúseností a odborných znalostí.

Naša webstránka www.virtualneasistenkty.sk je databázou kvalifikovaných virtuálnych asistentiek, ktoré prešli kurzom pre virtuálne asistentky. Tu sa môžu registrovať virtuálne asistentky z rôznych krajín sveta.

  Vďaka našej databáze jednoducho a rýchlo nájdete svoju virtuálnu asistentku, ktorá Vám pomôže s rôznymi (nielen) administratívnymi činnosťami.

     Naša databáza poskytuje ľahký prístup ku kontaktom virtuálnych asistentiek. Stačí už len, aby ste si vybrali a  dohodli online stretnutie s virtuálnou asistentkou.

Zdieľať článok:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Email

Súvisiace články